Geldleningovereenkomst

  • Sluit je een geldlening?
  • Leg de afspraken over rente en aflossing vast

Waarom een geldleningsovereenkomst?

Een overeenkomst van geldlening (of schuldbekentenis) is de overeenkomst waarbij iemand zich verbindt om aan een partij een som geld te verstrekken (de schuldeiser) en die partij verbindt zich om een gelijke som geld terug te betalen (de schuldenaar). Zowel ondernemingen als particulieren kunnen deze overeenkomst gebruiken.

Wat je moet weten over een onderhandse lening?

Je gaat geld lenen aan je kind, vriend of een bedrijf en je wilt de zekerheid dat je dit ook terugkrijgt. Je hoeft hiervoor niet langs een notaris. Je kan dit regelen met een onderhandse lening. Stel een leningsovereenkomst op die past bij jouw specifieke situatie.

  • Leningsovereenkomst familie: lening aan familie of vrienden.
  • Leningsovereenkomst zakelijk: lening aan bedrijven.
  • Leningsovereenkomst BV: lening van of aan je bedrijf als directeur-grootaandeelhouder (DGA).
  • Rekening-courant-overeenkomst: als je schulden en vorderingen van je privérekening en je BV automatisch wilt verrekenen.

Wat regelt deze geldleningsovereenkomst?

In de overeenkomst van geldlening worden allerlei zaken geregeld, zoals de rente en aflossing van de lening. De aflossing kan in termijnen, maar je kunt ook afspreken dat op een bepaald moment het gehele bedrag moet worden terugbetaald of dat later pas een regeling voor aflossing wordt afgesproken.

Daarnaast kunnen partijen met elkaar afspreken dat de uitlener (geldschieter) zekerheid krijgt voor de terugbetaling van de lening, bijvoorbeeld door de vestiging van een pandrecht of hypotheekrecht. De schuldeiser (bank of geldschieter) kan de lening dan verhalen op het onderpand als de schuldenaar in gebreke blijft bij de aflossing van de geldlening. De overeenkomst van geldlening regelt ook wanneer de lening opeisbaar is.

Wat is pandrecht en hypotheekrecht?

Met pandrecht geef je jouw bank of (uitlener) geldschieter meer zekerheid dat hij zijn geld terugkrijgt. Dit doe je door bezittingen in onderpand te geven. Als je de lening niet kunt terugbetalen, heeft jouw bank of geldschieter het recht om deze bezittingen te verkopen.

Pandrecht is een zekerheidsrecht. Een ander bekend zekerheidsrecht is het hypotheekrecht. Met hypotheekrecht geef je jouw huis in onderpand voor een lening van de bank. Met pandrecht geef je andere bezittingen dan jouw huis of kantoor in onderpand. Het geven van pandrecht heet verpanding.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een geldleningsovereenkomst op maat.

Voorbeeld