Agio-overeenkomst

Agio-overeenkomst

  • Besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders
  • Goedkeuring nodig van aandeelhouders
  • Agiostorting vastleggen in agio-overeenkomst

Wat is een agio?

Agio is een bedrag dat boven de nominale waarde van een aandeel wordt gestort. De zogenoemde agio behoort tot het eigen vermogen bij een besloten vennootschap. Deze post wordt dus in een jaarrekening opgenomen onder de categorie Eigen vermogen.

Hoe kun je agio storten?

Een agiostorting kan in een aantal gevallen gebruikelijk zijn. Je kunt ervoor kiezen om het eigen vermogen te verhogen of om privémiddelen over te brengen naar je bedrijf. Dan hoef je geen belasting te betalen in box 3. Deze storting moet formeel geregeld worden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Er moeten notulen aanwezig zijn. Je hoeft dit niet via de notaris te doen.

Wat regelt de agio-overeenkomst?

Een agiostorting is een bedrag dat een aandeelhouder stort boven op de nominale waarde van de aandelen. Het wordt toegevoegd aan de agioreserve, hiermee neemt het eigen vermogen toe. De aandeelhouder krijgt hiervoor dus geen extra aandelen. Een agiostorting kan plaatsvinden bij de uitgifte van aandelen of nadat de aandelen al uitgegeven zijn. Zo’n agiostorting wordt ook wel informele kapitaalstorting genoemd.

Een overboeking van liquide middelen naar de zakelijke rekening van de vennootschap is niet voldoende: de agiostorting moet formeel worden geregeld. Hiervoor is allereerst een besluit van de aandeelhouders vereist. De agiostorting wordt daarna vastgelegd in een agio-overeenkomst tussen de aandeelhouder en de vennootschap. Een agiostorting komt toe aan alle aandeelhouders; bij uitkering moet aan de uitkeringstoets worden voldaan.

Bij een agiostorting hoeft niet altijd geld te worden gestort. De stortingsplicht van de aandeelhouder kan ook worden verrekend met een vordering op de vennootschap. Je kunt in deze agio-overeenkomst kiezen voor een storting van een bedrag op de aandelen of voor een storting door middel van verrekening met een vordering. Deze storting gaat uit van een organisatiestructuur waarin sprake is van slechts een aandeelhouder.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een aandeelhoudersovereenkomst op maat.

Bekijk hier een voorbeeld van een agio-overeenkomst!

Voorbeeld