Reglement cameratoezicht

  • Leg de regels vast over bewakingscamera’s en privacy
  • Plaats bewakingscamera’s op de juiste manier
  • Maak een duidelijk reglement volgens de AVG

Waarom is een reglement cameratoezicht nodig?

Wil jouw bedrijf cameratoezicht inzetten voor toezicht of controle om eigendommen, medewerkers, bezoekers, leerlingen, patiënten, klanten of gebouwen te beveiligen? De privacywetgeving of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt daar eisen aan. Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Is er geen andere mogelijkheid die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet je eerst nagaan. De AGV eist dat je een reglement of protocol opstelt. Daarin leg alle omstandigheden rond het cameratoezicht vast. Het gaat er vooral om hoe je omgaat met de beelden van de mensen die gefilmd worden.

Wat staat er in het reglement cameratoezicht?

1. Waarom gebruik je bewakingscamera’s?

Je investeert natuurlijk niet voor niets in een systeem van toezicht- of bewakingscamera’s. Geef duidelijk aan waarom je camera’s inzet.

2. Geef duidelijk de grenzen aan

Beveiligingscamera’s kunnen een gevoel van veiligheid bieden, maar mensen ook het gevoel geven dat je ze niet vertrouwt. Werken ze niet hard genoeg? Denk je dat ze spullen meenemen of zich misdragen? Geef daarom vanaf het begin openheid van zaken. Geef duidelijk aan dat de camera’s alleen voor een bepaald doel worden gebruikt, zoals voor inbraak of diefstal van buitenaf. Geef ook aan dat je de camerabeelden nooit gebruikt als managementtool.

3. Leg uit waar de camera’s komen

Hangen de camera’s duidelijk in het zicht of zijn er ook verborgen camera’s? Neem jouw eigen keuzes duidelijk in het reglement cameratoezicht op, dan voorkom je wantrouwen en onrust.

4. Welke rechten hebben gefilmde personen?

Logisch onderdeel van de AGV-wetgeving is de manier waarop gefilmde personen te weten kunnen komen of ze gefilmd zijn, en wat er met die beelden gebeurt. Kunnen ze eventueel klagen? Zo ja, waar dan? Hebben de gefilmde personen recht om een kopie te krijgen van de beelden waar zij zelf op staan?

Data protection impact assessment (DPIA) bij hoog privacyrisico

Levert de gegevensverwerking een groot privacyrisico op voor de mensen die je filmt? Dan moet je een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.

Wanneer is een DPIA ook nodig?

  1. Bij grootschalig en/of systematisch cameratoezicht om diefstal tegen te gaan of mensen te beschermen. Bijvoorbeeld als je structureel of langere tijd cameratoezicht inzet voor dit doel.
  2. Als je een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht) wil inzetten. Dit geldt ook als het heimelijk cameratoezicht incidenteel is, en dus niet structureel of langdurig.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een reglement cameratoezicht op maat.

Voorbeeld

Reglement cameratoezicht