Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht - leg de regels vast rond bewakingscamera’s en privacy

  • Plaats bewakingscamera’s in wettelijk kader
  • Maak een duidelijk protocol conform de AVG
  • Reglement in tien minuten klaar voor gebruik

Waarom is een Reglement Cameratoezicht nodig?

De inzet van bewakingscamera’s voor beveiliging, toezicht of controle van gebouwen en processen valt onder de privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) kent op het gebied van cameratoezicht als belangrijkste eis dat u een reglement of protocol moet opstellen waarin u zelf alle omstandigheden rond het cameratoezicht vastlegt. Het gaat daarbij vooral om openbaarheid tegenover de mensen die eventueel gefilmd kunnen worden.

Wat staat er in het Reglement Cameratoezicht?

In het protocol cameratoezicht legt u verschillende facetten van het cameratoezicht vast. Denk hierbij aan:

1. Waarom gebruikt u bewakingscamera’s?
U investeert natuurlijk niet voor niets in een systeem van toezicht- of bewakingscamera’s. Geef duidelijk aan welke redenen u heeft om camera’s in te zetten.

2. Geef duidelijk de grenzen aan
Beveiligingscamera’s kunnen een gevoel van veiligheid bieden, maar mensen ook het gevoel geven dat u ze niet vertrouwt. Werken ze niet hard genoeg? Denkt u dat ze spullen meenemen of zich misdragen? Geef daarom vanaf het begin openheid van zaken. Geef duidelijk aan dat de camera’s alleen voor een bepaald doel (tegen inbraak of diefstal van buiten af bijvoorbeeld) worden gebruikt en dat u de camerabeelden nooit zult gebruiken als management tool.

3. Leg uit waar de camera’s komen
Hebt u de camera’s duidelijk in het zicht opgehangen of zijn er ook verborgen camera’s? Door uw eigen keuzes duidelijk in het reglement cameratoezicht op te nemen, voorkomt u wantrouwen en onrust.

4. Welke rechten hebben gefilmde personen?
Logisch onderdeel van de AGV-wetgeving is de manier waarop gefilmde personen te weten kunnen komen of ze gefilmd zijn, en wat er met die beelden gebeurt. Kunnen ze eventueel klagen? Zo ja, waar dan? Hebben de gefilmde personen recht om een kopie te krijgen van de beelden waar zij zelf op staan?

Kortom, in het Reglement Cameratoezicht legt u helder en duidelijk uit wat de regels zijn en hoe u zich daar zelf aan houdt.

Reglement Cameratoezicht opstellen?

Met onze documentengenerator maakt u heel gemakkelijk een Cameratoezichtprotocol op maat voor uw organisatie en uw toezicht-aanpak. Klik hieronder en volg de instructies die u te zien krijgt op uw scherm.

Maak zelf uw Reglement Cameratoezicht!

Voorbeeld

Reglement cameratoezicht