Softwareontwikkelingsovereenkomst

 • Ga je software ontwikkelen?
 • Leg je afspraken vast
 • Dat doe je in een softwareontwikkelingsovereenkomst

Wat is software?

Onder software verstaan we alle programma's en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Voorbeelden hiervan zijn de muis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf enzovoort.

Wat zijn twee hoofdtypen software?

 • Systeemsoftware beheert en bestuurt computerhardware. Het bestaat uit besturingssystemen, apparatuurprogramma's en hulpprogramma's.
 • Applicatiesoftware is de software die is ontworpen om specifieke taken voor de gebruiker uit te voeren. Hieronder vallen tekstverwerkers, spreadsheets, grafische programma's, video-editors en spelletjes.

Waarom heb je een softwareontwikkelingsovereenkomst nodig?

Ga je software ontwikkelen of geef je daartoe opdracht? Leg dan duidelijke afspraken over de juridische voorwaarden vast waaronder de ontwikkelaar bepaalde software gaat ontwikkelen. Dat doe je in een softwareontwikkelingsovereenkomst. Daarmee is het voor beide partijen duidelijk hoe en tegen welke voorwaarden de ontwikkeling en oplevering van de software plaatsvindt.

Wat regelt deze overeenkomst?

In deze overeenkomst leg je onder andere vast hoe jullie omgaan met:

 • het ontwerp en de ontwikkeling van de software;
 • de toegang tot de broncode;
 • de aansprakelijkheid;
 • het onderhoud;
 • garanties;
 • betalingen.

Wat is één van de belangrijkste onderdelen van het contract?

Dat is de ontwikkelingsmethode die gebruikt wordt. Dit kan bijvoorbeeld de agile-methode of de waterfall-methode zijn. Op basis van de gekozen methode worden afspraken gemaakt over de oplevering en of er bijvoorbeeld eerst een minimal viable product (mvp) bij de opdrachtgever wordt opgeleverd. Denk ook aan de afspraken over de tussentijdse aanvaarding en de revisierondes. En bijvoorbeeld wat van partijen wordt verwacht vóór en na de oplevering.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een softwareontwikkelingsovereenkomst op maat.

Voorbeeld

Softwareontwikkelingsovereenkomst