Bezwaar tegen verkeersboete

 • Ben je niet eens met de verkeersboete?
 • Stuur die digitaal binnen zes weken na de datum van de boete.
 • Je hoeft je boete dan nog niet te betalen.

Je hebt een verkeersboete gekregen. Je bent het er niet mee eens? En wil je zelf bezwaar maken? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief.

Je maakt bezwaar bij de officier van justitie van Parket CVOM. Dat doe je via het Digitaal Loket. Daar kun je jouw beroep inzien en ook aanvullen.

Je kunt vragen om een gesprek. Dan kun je jouw bezwaar toelichten en aangeven waarom je het niet eens bent met de verkeersboete. Dit kun je aangeven in jouw digitale beroepschrift. Vermeld daarbij je telefoonnummer.

Zo ga je aan de slag

 1. Zorg dat je een goede reden hebt om bezwaar te maken. Voorbeelden van een goede reden zijn:
  • de overtreding is gemaakt in een auto die je al had verkocht vóór de datum van de overtreding. Dat kun je bewijzen met je vrijwaringsbewijs.
  • je auto zonder je toestemming is gebruikt en je niets kon doen om dat tegen te houden (diefstal of joyriding).
  • iemand heeft je kenteken gebruikt op een andere auto (kentekenfraude). Justitie kan dat controleren aan de hand van bijvoorbeeld een flitspaalfoto.
  • je de overtreding helemaal niet heeft begaan. Je kentekennummer is bijvoorbeeld door een fout ingevuld op de beschikking.
 2. Stuur jouw bezwaar binnen zes weken na de datum van de boete digitaal of over de post. Gebruik onze voorbeeldbrief. De bekeuring hoef je nog niet te betalen.
 3. Wacht op de beslissing van de officier van justitie.

Zo maak je digitaal bezwaar als je bezwaar wordt afgewezen

Teken beroep aan

Word je bezwaar afgewezen en ben je het er niet mee eens? Dan kun je beroep aantekenen. Hoe je dit moet doen, staat in de uitspraak van de gemeente. Je betaalt dan wel griffiekosten.

 • Je tekent beroep aan bij de officier van justitie van Parket CVOM. Dat doe je via het Digitaal Loket. Daar kun je jouw beroep inzien en ook aanvullen. Inloggen bij het Digitaal Loket Verkeer
 • Je kunt vragen om een gesprek. Dan kun je jouw beroep toelichten en aangeven waarom je het niet eens bent met de verkeersboete. Dit kun je aangeven in jouw digitale beroepschrift. Vermeld daarbij je telefoonnummer.

Zo ga je per brief in beroep

 • Geef in de brief aan waarom je het niet eens bent met de boete. Geef zoveel mogelijk bewijs. Vermeld jouw naam en adres. Stuur ook een kopie van de boete mee.
 • Je kunt vragen om een gesprek. Dan kun je jouw bezwaar toelichten en aangeven waarom je het niet eens bent met de verkeersboete. Dit kun je aangeven in jouw digitale beroepschrift. Vermeld daarbij je telefoonnummer.

Jouw bezwaar moet je sturen vóór een bepaalde datum. Die staat op de poststempel op de boete.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een voorbeeldbrief op maat. Bewaar een kopie voor jezelf. Stuur je bezwaar digitaal of als brief.

Bekijk hier een voorbeeld van een voorbeeldbrief!

Voorbeeld

Bezwaar tegen verkeersboete