Privacyverklaring (NL)

 • Verzamel je persoonsgegevens van je bezoekers via je website
 • Voldoe aan je wettelijke verplichting van de Algemene verordening gegevensbescherming
 • Maak zelf een privacyverklaring

Let op! Dit is de Nederlandse variant. Klik hier voor de Engelse variant.

Wat is een privacyverklaring?

Een privacyverklaring is een bericht aan jouw klanten of gebruikers over de verwerking van persoonsgegevens. Het wordt ook wel een privacystatement genoemd. De klant of de eindgebruiker kan aan de hand van deze verklaring besluiten wel of niet een overeenkomst met jou aan te gaan, of van jouw dienst gebruik te maken.

Waarom een privacyverklaring?

Het plaatsen van een privacyverklaring is wettelijk verplicht voor elke website die persoonsgegevens van bezoekers gebruikt of waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zorg er dus voor dat je jouw zaken op orde hebt. Met een duidelijke privacyverklaring met uitleg op maat.

Hoe ziet een privacyverklaring eruit?

Als bedrijf moet je onder meer de volgende informatie geven.

 • Welke persoonsgegevens het bedrijf van jou verwerkt.
 • Waarom het bedrijf dat doet, dus voor welk specifiek doel.
 • Of het bedrijf jouw gegevens deelt met of doorverkoopt aan andere bedrijven en zo ja, aan welke.
 • Hoe de beveiliging van de persoonsgegevens is geregeld.
 • De doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden.
 • De grondslag of basis waarop de verwerking gebaseerd is.
 • De ontvangers waaraan de persoonsgegevens doorgegeven worden, en de bijbehorende waarborgen.
 • Hoelang de gegevens bewaard worden.
 • De rechten van de gebruiker van de website: inzage, correctie en verwijdering.
 • Klachtenprocedure en aansprakelijkheid.
 • Eventuele informatie over geautomatiseerde besluitvorming.
 • Het gebruik van cookies en tracking.

De privacyverklaring plaats je op een duidelijke plek die de gebruiker van de website makkelijk kan vinden. Bekijk onderaan deze pagina het privacyverklaring voorbeeld.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een privacyverklaring op maat.

Privacyverklaring voorbeeld

Voorbeeld