Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden

Maak nu een vaststellingsovereenkomst voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met onze documentengenerator.

 • Vaststellingsovereenkomst op maat
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Direct na invullen klaar voor gebruik

Wat is een vaststellingsovereenkomst voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst legt u de afspraken vast die u met uw werknemer gemaakt heeft ten aanzien van het beëindigen van het dienstverband. Op die manier regelt u samen met uw werknemer de voorwaarden van het ontslag, zodat u niet naar de rechter of het UWV hoeft. De WW-rechten van uw werknemer worden bovendien zoveel mogelijk gewaarborgd. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Heeft u wel een arbeidsovereenkomst die u kunt beëindigen?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen met een vaststellingsovereenkomst beëindigd worden als er een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Anders heeft de werknemer geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Welke redenen zijn er om een arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Een vaststellingsovereenkomst is de oplossing wanneer je als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen en de werknemer hiermee akkoord gaat. Het initiatief ligt dus bij de werkgever. Voorbeelden van ontslagredenen zijn:

 • persoonlijke redenen, zoals
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaar handelen of nalaten;
  • verstoorde arbeidsverhouding;
 • bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen ;
 • langdurig arbeidsongeschiktheid.

Wat komt er in de vaststellingsovereenkomst te staan?

 • Naam en adres van werkgever en werknemer
 • Reden van het ontslag
 • Ter waarborging van de WW-rechten van werknemer: dat werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen en dat er geen dringende redenen zijn voor het ontslag
 • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
 • Hoe te handelen door partijen in de periode tot de einddatum
 • De afspraak dat werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt
 • Hoe het dienstverband verder op onderdelen wordt afgewikkeld
 • Welke post-contractuele verplichtingen blijven gelden

Op welk moment moet ik de vaststellingsovereenkomst met mijn werknemer sluiten?

In de vaststellingsovereenkomst komt de einddatum van de arbeidsovereenkomst te staan. Voor het bepalen van die einddatum is het in beginsel niet nodig rekening te houden met een opzegtermijn. Maar het UWV hanteert wel een opzegtermijn, de zogenoemde fictieve opzegtermijn. Deze termijn is gelijk aan de opzegtermijn die voor de werkgever geldt. Pas ná het verstrijken van de fictieve opzegtermijn zal de werknemer een WW-uitkering kunnen ontvangen. Omdat de fictieve opzegtermijn ingaat op de eerste van de maand na de maand waarin partijen tot overeenstemming zijn gekomen, is het belangrijk tijdig tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst over te gaan.

>Een voorbeeld: Stel de einddatum is 1 september en de (fictieve) opzegtermijn is 1 maand. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst moet dan uiterlijk 31 juli plaatsvinden om de werkloosheidsuitkering op 1 september te laten starten.

Wat is een transitievergoeding en heeft de werknemer hier recht op?

Wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding wordt transitievergoeding genoemd. Het recht op een transitievergoeding bestaat niet bij een beëindiging met wederzijds goedvinden dat tot stand komt met behulp van een vaststellingsovereenkomst. U kunt er dus voor kiezen om helemaal geen vergoeding te betalen of in ieder geval daarover te onderhandelen. Maar de kans dat de werknemer met het ontslagvoorstel instemt, is dan niet groot. Het komt er vaak op neer dat toch de transitievergoeding moet worden betaald.

Hoe zit het met het eventueel overeengekomen concurrentiebeding en relatiebeding en de geheimhoudingsplicht van de werknemer als ik een vaststellingsovereenkomst sluit?

Wanneer u uw vaststellingsovereenkomst maakt, zal de vraag of er een concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding van toepassing is voorbij komen. Bij toepasselijkheid hiervan nemen we bepalingen hierover op in de vaststellingsovereenkomst. Op deze manier kunnen we deze ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand houden.

Zelf een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst opstellen

Met de DAS documentengenerator kunt u heel eenvoudig zelf een vaststellingsovereenkomst opstellen. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden.

Aanvullend juridisch advies nodig?

Maak gebruik van aanvullend juridisch advies. U kunt aanvullend juridisch advies bestellen, nadat u het document heeft gegenereerd.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden op maat.

Voorbeeld

Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden