Brief aansprakelijkheid stellen wegbeheerder

Wat regelt de brief aansprakelijkheid wegbeheerder?

Indien u door de schuld van een wegbeheerder schade hebt geleden kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen. Door middel van deze gratis te genereren brief geeft u aan wat de schade is die u heeft geleden door het gebruik van de weg dat onder de wegbeheerder valt en dat u de wegbeheerder aansprakelijk stelt voor de schade.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Brief aansprakelijkheid stellen wegbeheerder op maat.

Voorbeeld

Brief aansprakelijkheid stellen wegbeheerder