Vaststellingsovereenkomst bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Maak nu een vaststellingsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met onze documentengenerator.

 • Vaststellingsovereenkomst voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Direct na invullen klaar voor gebruik

Welke redenen zijn er om een arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Een vaststellingsovereenkomst is de oplossing wanneer u als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen en de werknemer hiermee akkoord gaat. Voorbeelden van ontslagredenen zijn:

 • persoonlijke redenen, zoals
  • disfunctioneren;
  • verwijtbaar handelen of nalaten;
  • verstoorde arbeidsverhouding;
 • bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen ;
 • langdurig arbeidsongeschiktheid.

Kunt u een arbeidsovereenkomst wegens de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer beëindigen?

Zieke werknemers genieten gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid ontslagbescherming. Deze periode van ontslagbescherming is mogelijk zelfs langer, bijvoorbeeld wanneer er een loonsanctie is opgelegd. Er geldt dan een opzegverbod. Is de werknemer na het verstrijken van deze periode nog steeds niet hersteld voor zijn eigen of andere passende werkzaamheden? Dan kunt u ontslag aanvragen bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Voor een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. In de Uitvoeringsregels van het UWV is uitgewerkt welke gegevens het UWV van u wenst te ontvangen.

Krijgt u geen toestemming van het UWV? Dan geldt het volgende

Als het UWV geen toestemming heeft verleend, bestaat de mogelijkheid om aan de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Let op: de termijn om dit te kunnen doen is kort. Het verzoek moet binnen 2 maanden na de beslissing van het UWV bij de kantonrechter zijn ingediend.

Een alternatief op de procedure bij het UWV of de kantonrechter is het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. U kunt een vaststellingsovereenkomst opstellen met behulp van onze documentengenerator. In de vaststellingsovereenkomst maakt u samen duidelijke afspraken over het ontslag, waardoor de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden zonder procedure. Dit scheelt tijd en kosten en biedt zekerheid.

Wat komt er in de vaststellingsovereenkomst te staan?

 • Naam en adres van werkgever en werknemer
 • Reden van het ontslag -Waarborging van de compensatieregeling van het UWV
 • Ter waarborging van de uitkeringsrechten van werknemer: dat werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen en dat er geen dringende redenen zijn voor het ontslag
 • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
 • De afspraak dat werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt
 • Hoe het dienstverband verder op onderdelen wordt afgewikkeld
 • Welke post-contractuele verplichtingen blijven gelden

Wat is een transitievergoeding en heeft de werknemer hier recht op?

Wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding wordt transitievergoeding genoemd. Het recht op een transitievergoeding bestaat niet bij een beëindiging met wederzijds goedvinden dat tot stand komt met behulp van een vaststellingsovereenkomst. U kunt er dus voor kiezen om helemaal geen vergoeding te betalen of in ieder geval daarover te onderhandelen. Maar de kans dat de werknemer met het ontslagvoorstel instemt, is dan niet groot. Bovendien kan het goed werkgeverschap met zich meebrengen dat de werknemer aanspraak maakt op een vergoeding. Het komt er dan ook vaak op neer dat toch de transitievergoeding moet worden betaald.

Gelukkig bestaat de mogelijkheid dat het UWV de transitievergoeding in deze situatie (deels) compenseert. Voor de voorwaarden die hiervoor gelden, raden wij u aan zich tot het UWV te wenden.

Hoe zit het met het eventueel overeengekomen concurrentiebeding en relatiebeding en de geheimhoudingsplicht van de werknemer als ik een vaststellingsovereenkomst sluit?

Wanneer u uw vaststellingsovereenkomst maakt, zal de vraag voorbijkomen of er een concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding van toepassing is. Bij toepasselijkheid hiervan nemen we bepalingen hierover op in de vaststellingsovereenkomst. Op deze manier kunnen we deze ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand houden.

Zelf een vaststellingsovereenkomst voor uw arbeidsongeschikte werknemer opstellen

Met de documentengenerator kunt u heel eenvoudig zelf een vaststellingsovereenkomst voor uw arbeidsongeschikte werknemer opstellen.

Aanvullend juridisch advies nodig?

Maak gebruik van aanvullend juridisch advies. U kunt aanvullend juridisch advies bestellen, nadat u het document heeft gegenereerd.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een vaststellingsovereenkomst-bij-langdurige-arbeidsongeschiktheid op maat.

Voorbeeld

Vaststellingsovereenkomst bij langdurige arbeidsongeschiktheid