Bring Your Own Device-reglement opstellen

Tijd voor een Bring Your Own Device-beleid? Stel zelf het Bring Your Own Device-reglement op met onze documentengenerator.

Bring Your Own Device-reglement opstellen

 • zelf uw BYOD beleid opstellen
 • heldere scheiding van werk en privé
 • een strak juridisch kader voor uw beleid

Wat is ‘Bring Your Own Device’?

Letterlijk betekent bring your own device natuurlijk: ‘neem je eigen apparaat mee’. Je zou dus denken dat het gaat over zakelijk gebruik van privé-spullen. In de praktijk gaan BYOD-regels echter zowel over het gebruik van privé-apparatuur op de zaak als omgekeerd: het gebruik van devices ‘van de zaak’ in de privé-situatie.

Het Bring Your Own Device reglement en de zakelijke telefoon

Met dit reglement schept u duidelijkheid over het gebruik van zakelijke devices. Het reglement geeft antwoord op vragen als:

 • mogen medewerker privé-gesprekken voeren met de smartphone van de zaak?
 • mogen ze ook privé naar het buitenland bellen?
 • mogen zij het zakelijke nummer aan privé-contacten geven en SMS’jes ontvangen?
 • mogen medewerkers thuis video streamen op de zakelijke telefoon?
 • is het laden van spelletjes-apps of andere software van derden toegestaan?

Deze laatste vraag heeft ook te maken met de beveiliging, omdat hackers ‘spelletjes’ of andere apps kunnen gebruiken om via de smart phone van medewerkers uw systeem binnen te dringen.

BYOD-regels voor gebruik van privé-telefoon

Als het letterlijk gaat om ‘bring your own device’ - dat wil zeggen dat iemand zijn privé-telefoon gebruikt tijdens werktijd - dan spelen er andere kwesties. Denk aan:

 • mag de medewerker privé bellen tijdens werktijd of alleen tijdens (lunch)pauzes?
 • is het toegestaan om social media te gebruiken op de zaak?
 • mag de medewerker foto’s of video’s maken op kantoor en zo ja van wat of van wie?
 • hoe zit het met het inloggen op het netwerk en eventueel zakelijk documenten downloaden naar de telefoon?

Gelden deze regels voor álle apparaten?

We hebben het hier vooral gehad over de smartphone, maar deze regels gelden natuurlijk ook voor zakelijke en persoonlijke laptops, tablets en zelfs USB-sticks waarmee allerlei informatie de grens tussen zakelijk en privé kan overschrijden. In beide richtingen.

Handhaven van reglement

Het mag duidelijk zijn dat het belangrijk is om een helder BYOD-beleid vast te leggen in een reglement en om daarin óók de eventuele sancties vast te leggen. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en voorkomt u misverstanden of zelfs juridische procedures.

Stel zélf uw Bring Your Own Device-reglement op met onze documentengenerator.

Wij hebben een handig invulformulier ontwikkeld waarmee u heel eenvoudig en snel zelf een BYOD-reglement op maat kunt opstellen.

Zelf opstellen of afstemmen in overleg met een jurist

Wilt u liever een meer gepersonaliseerd Bring Your Own Device-reglement op maat (laten) maken of hebt u een standaardreglement dat u wilt laten controleren en/of actualiseren? Neem contact met ons op.

Voorbeeld

Bring Your Own Device-reglement opstellen