Bezwaar tegen WOZ-waarde koopwoning

Ben je het niet eens met de waarde van jouw woning op de WOZ-beschikking. Met deze voorbeeldbrief maak je bezwaar bij jouw gemeente.

Zo ga je aan de slag

  1. Bekijk op de WOZ-beschikking hoe je bezwaar kunt maken. Vaak kan het ook online via de website van de gemeente.
  2. Moet het schriftelijk? Stuur dan binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking een aangetekende brief waarin je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. Geef aan waarom je het niet eens bent met de WOZ-beschikking. Bijvoorbeeld vanwege achterstallig onderhoud, de aanwezigheid van verontreinigde grond, uitzicht op hoogspanningsmasten of het ontbreken van een eigen opgang.
  3. Wacht op de beslissing van de gemeente. Deze moet een uitspraak doen in het jaar dat je bezwaar maakt. Met een eventuele verlenging van 4 weken.

Belangrijk

  • Dit is een voorbeeldbrief van DAS. Je kunt deze brief aanpassen naar jouw situatie.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw brief.
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post / e-mail. Bewaar een kopie voor jezelf.
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post / e-mail. Bewaar een kopie voor jezelf.

Klik hier:

Start de vragenlijst

Voorbeeld

Bezwaar tegen WOZ-waarde koopwoning