Data-uitwisselingsovereenkomst

 • Deel je verwerkte persoonsgegevens met een andere partij?
 • Zijn jullie allebei verwerkingsverantwoordelijken?
 • Sluit dan een data-uitwisselingsovereenkomst

Waarom een data-uitwisselingsovereenkomst?

Een partij deelt verwerkte persoonsgegevens met een andere partij en allebei zijn ze verwerkingsverantwoordelijken. Dan moeten zij een data-uitwisselingsovereenkomst sluiten voor de persoonsgegevens die worden overgedragen.

Wat leg je vast met een data-uitwisselingsovereenkomst?

Met deze overeenkomst leggen beide partijen het volgende vast: welke persoonsgegevens uitgewisseld worden, voor welk doel, welke beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden, wat de duur van de overeenkomst is en of er een vergoeding aan verbonden is.

Wat is het verschil tussen een data-uitwisselingsovereenkomst en een verwerkersovereenkomst?

In een data-uitwisselingsovereenkomst erken je alleen dat er data heen en weer gaan, waarbij beide partijen hun eigen verantwoordelijkheid hebben en zich aan de wet houden. In een verwerkingsovereenkomst leg je vast op welke manier een andere partij omgaat met de persoonsgegevens die jij hebt verzameld.

Wat regelt deze data-uitwisselingsovereenkomst?

Een data-uitwisselingsovereenkomst regelt welke afspraken gemaakt moeten worden over het uitwisselen van persoonsgegevens tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. De belangrijkste elementen zijn:

 • gebruiksrecht van persoonsgegevens:
 • rechtmatigheid van de verwerking:
 • juistheid van de over te dragen persoonsgegevens;
 • privacy en geheimhoudingsplicht;
 • beveiliging;
 • vergoeding;
 • duur en beëindiging;
 • aansprakelijkheid en boetebeding.

Voorbeeldsituatie van wanneer beide partijen verwerkingsverantwoordelijke zijn

Je hebt een marketingbedrijf die mensen benadert voor jouw partner- of zusterbedrijf. Dit bedrijf is verwerkingsverantwoordelijke over de persoonsgegevens voor zijn eigen bedrijfsvoering. Dit bedrijf deelt vervolgens de persoonsgegevens met jou voor marketingdoeleinden. Je bepaalt vervolgens het marketingdoel en -middelen voor de persoonsgegevens, wat je dus ook tot een verwerkingsverantwoordelijke maakt. Jij en jouw partner- of zusterbedrijf moeten een data-uitwisselingsovereenkomst afsluiten.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een data-uitwisslingsovereenkomst op maat.

Voorbeeld

Data-uitwisselingsovereenkomst