Personeelsdossier

Heeft u een werknemer die minder goed functioneert?

Dan is het zaak dat u een verbetertraject start. Komt het op ontslag aan? Dan moet u aannemelijk maken dat u er alles aan heeft gedaan om zijn of haar functioneren te verbeteren. Uw werknemer voert zijn taken niet goed genoeg uit, haalt zijn doelstellingen of targets niet, heeft niet de juiste houding of groeit onvoldoende mee met de functie.

U heeft uw werknemer verschillende keren gewezen op zijn disfunctioneren, zowel mondeling als schriftelijk. Maar u ziet geen verbetering.

Zorg ervoor dat alles op een goede wijze gedocumenteerd wordt. Hieronder vindt u alle noodzakelijke documentatie met betrekking tot het verbetertraject.

PERSONEEL10 10% korting