Beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd?

 • Beëindiging zonder conflict
 • Helderheid voor werknemer en werkgever
 • Na invullen direct te gebruiken

Waarom een beëindigingsovereenkomst voor een arbeidscontract?

Stel, een werknemer en een werkgever besluiten om de samenwerking te stoppen. En dat gaat met wederzijds goedvinden, dus zonder conflict of verwijten. Dan is het belangrijk om deze beslissing vast te leggen in een juridisch document. Zo weet iedereen waar die aan toe is en is er een officieel en neutraal verslag van de beëindiging.

Wat regelt deze beëindigingsovereenkomst?

 • Beëindigingsvergoeding/transitievergoeding: wettelijk moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen, als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Die vergoeding kan dan in de beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd. Er kan ook een andere vergoeding worden afgesproken.
 • Bonus, provisie: als de werknemer op de datum van beëindiging hierop recht heeft.
 • Vergoeding van niet-opgenomen vakantiedagen.
 • Geheimhouding.
 • Geldt er na beëindiging een non-concurrentie- of relatiebeding?
 • Bedenktijd: in de overeenkomst is rekening gehouden met de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de datum van de beëindigingsovereenkomst, waarbinnen de werknemer die overeenkomst mag ontbinden.
 • Finale kwijting: op de einddatum hebben partijen niets meer van elkaar te vorderen, behalve wat zij in de overeenkomst hebben afgesproken.

Wat staat er in de beëindigingsovereenkomst?

 • Beëindigings- of transitievergoeding Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. Je kunt de hoogte van deze vergoeding vastleggen in de beëindigingsovereenkomst.

 • Bonus, provisie en/of kwijting Als de werknemer nog recht heeft op een (gedeeltelijke) eindejaarsuitkering of prestatiebonus, dan staat dit ook in de beëindigingsovereenkomst. Ook kun je vastleggen dat jij jouw werknemer op de einddatum niets meer verschuldigd bent: de finale kwijting.

 • Andere mogelijke punten in de beëindigingsovereenkomst arbeidscontract:
 • vergoeding niet-opgenomen vakantiedagen;
 • geheimhouding;
 • concurrentie- of relatiebeding;
 • bedenktijd (wettelijk minimum is 14 dagen).

Wat is het verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst?

De termen ’beëindigingsovereenkomst’ en ’vaststellingsovereenkomst’ betekenen hetzelfde. Het gaat in beide gevallen om een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer waarin de afspraken staan die gelden bij een ontslag.

Per post of aangetekende e-mail

Zorg er altijd voor dat je kunt aantonen dat je werknemer jouw beëindigingsovereenkomst heeft ontvangen Stuur je overeenkomst aangetekend per post of met een aangetekende e-mail. Beide zijn rechtsgeldig. De beëindigingsovereenkomst aangetekend per e-mail versturen kan ook bij via DAS.

Aangetekend brieven en contracten mailen: veilig en rechtsgeldig

 • Veilig voor digitale documenten
 • Goedkoper dan een postzegel
 • Rechtsgeldig

Hoe werkt het versturen van een aangetekende e-mail?

 • Je klikt aan het einde van het bestelproces ‘Aangetekend Mailen’ aan.
 • Je stelt de aangetekende e-mail op en stuurt de mail met één druk op knop naar de ontvanger.
 • Je krijgt een bevestiging per e-mail op het moment dat je klant de mail ontvangt en opent. Dit is de juridische bewijslast van het versturen van de mail.

Kijk voor meer informatie over Aangetekend Mailen hier.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een beëindigingsovereenkomst op maat.

Voorbeeld

Beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst