Brief aanmaning

  • Je klant heeft niet betaald
  • Herinner je klant
  • Maak zelf een aanmaning

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een officiële betalingsherinnering. Je stuurt je klant een brief aanmaning waarin je aangeeft dat die niet betaald heeft. Je geeft je klant ook de mogelijkheid kans om alsnog te betalen.

Wat regelt de aanmaningsbrief?

Een aanmaning geldt als laatste herinnering aan jouw klant om de openstaande factuur of facturen te betalen. Met onze gratis aanmaningsbrief geef je jouw klant een laatste termijn. Daarna stuur je de factuur door naar een incassobureau en worden incassokosten berekend over de factuur.

Hoeveel aanmaningen stuur je?

Je mag zelf weten hoeveel aanmaningen je jouw klant stuurt. Stuur er minstens één voordat je een incasso-opdracht stuurt. Gemiddeld sturen ondernemers één tot drie aanmaningen naar hun klant. De eerste aanmaning is een vriendelijk verzoek om de openstaande factuur te betalen. De tweede aanmaning is een herinnering. De laatste aanmaning is een formele brief waarin je onder andere aangeeft dat je extra kosten in rekening brengt als je klant niet betaalt. Die kosten zijn de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.

Per post of aangetekende e-mail

Zorg er altijd voor dat je kunt aantonen dat je klant jouw aanmaning heeft ontvangen. Je kunt je aanmaning aangetekend per post versturen of met een aangetekende e-mail. Beide zijn rechtsgeldig. Een aangetekende aanmaning per e-mail versturen kan ook via DAS.

Aangetekend brieven en contracten mailen: veilig en rechtsgeldig

  • Veilig voor digitale documenten
  • Goedkoper dan een postzegel
  • Rechtsgeldig

Hoe werkt het versturen van een aangetekende e-mail?

  • Je klikt aan het einde van het bestelproces Aangetekend Mailen aan, als je gebruik wilt maken van deze aanvullende dienst.
  • Je stelt de aangetekende e-mail op en stuurt de mail met één druk op knop naar de ontvanger.
  • Je krijgt een bevestiging per e-mail op het moment dat je klant de mail ontvangt en opent . Dit geeft de juridische bewijslast van het versturen van de mail.

Kijk voor meer informatie over Aangetekend Mailen hier.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een brief aanmaning op maat.

Voorbeeld