Privacyscan

De privacyscan van DAS helpt u vast te stellen of u voldoet aan de eisen van de privacywetgeving.

 • U ontvangt binnen vijf minuten direct online advies
 • U krijgt snel antwoord of uw bedrijf voldoet aan de privacywet- en regelgeving
 • U krijgt inzicht in welke stappen u moet nemen om aan de privacywet te voldoen

Waaruit bestaat de privacyscan?

 • Het verwerken van noodzakelijke en bijzondere gegevens
 • Bewaartermijnen
 • Datalekken
 • Functionaris van de gegevensbescherming
 • ICT-applicaties
 • Inzet van freelancers/zzp’ers
 • Hanteren van intern privacybeleid
 • Privacyverklaring
 • Recht op inzage

Wat is de privacywetgeving 2018 (de AVG)?

De privacywetgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de komst van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR genoemd, geldt er één privacywet in de Europese Unie. Deze wet geldt sinds 25 mei 2018 in alle EU-landen. De AVG verbetert de positie van gebruikers, zoals klanten en personen.

Met de privacyrechten die de AVG met zich meebrengt, worden bestaande rechten versterkt en zijn er meer mogelijkheden om de verwerking van gegevens te beschermen. Dat wil zeggen dat personen meer zeggenschap en rechten hebben als het gaat om privacy. Als ondernemer kunt u dagelijks met privacywetgeving in aanraking komen.

Wat is het doel van de privacywetgeving

Het doel van de wet is om de privacy van personen te beschermen. In een tijd waarin data en het gebruik daarvan steeds belangrijker worden, is het belangrijk dat er correct met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor wie is de AVG?

De AVG is er voor iedereen. Organisaties, stichtingen, verenigingen, ondernemers, bedrijven, scholen en zorginstanties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU hebben ermee te maken.

Wat zijn voorbeelden van het gebruik van persoonsgegevens?

Het uitsturen van een offerte, factuur en/of (digitale) nieuwsbrief. Of het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten of personeelsinformatie. Daarnaast vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en e-mailadressen onder de wet.

Voorkom een hoge boete en reputatieschade

Er wordt streng gehandhaafd op de naleving van de privacyregels. Bedrijven die hieraan niet voldoen riskeren boetes die kunnen oplopen tot ruim 100.000 euro.

Hoe werkt de privacy scan?

 • U beantwoordt de privacyvragen; dat kost u slechts vijf minuten.
 • U krijgt direct online advies, zodat u weet waar u aan toe bent.
 • Kies uw privacy-oplossing: u kunt losse privacydocumenten kopen of een privacypakket met en zonder adviesuren.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Privacyscan op maat.