Managementovereenkomst

 • Regel je afspraken over bevoegdheden, verplichtingen en vergoedingen
 • Leg vast wie de bestuurder van het bedrijf is
 • Bevat een regeling voor beëindiging

  Wat regel je met een managementovereenkomst?

  Met een managementovereenkomst leg je vast wie de bestuurder van een bedrijf is of wie het management voert. Je regelt hierin afspraken over bevoegdheden, verplichtingen en vergoedingen. Zo voorkom je dat het contract wordt gezien als een arbeidscontract en heb je belastingvoordelen.

Waarom heb ik een managementovereenkomst nodig?

Een managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht tussen twee BV’s, een holding en een werkmaatschappij, waarbij de holding (directie)werkzaamheden uitvoert voor de werkmaatschappij tegen betaling van een managementvergoeding. Dit model is bedoeld en geschikt voor een directeur/enig aandeelhouder, waarbij de directeur als werknemer door de holding ter beschikking wordt gesteld aan de werkmaatschappij.

Wat regel je met deze managementovereenkomst?

 • de omschrijving van de opdracht,
 • de periode waarin de bestuurder is aangesteld,
 • een vrijwaring is opgenomen voor de holding (en de directeur die de werkzaamheden verricht namens de holding),
 • een uitsluiting van aansprakelijkheid voor het verrichten van de werkzaamheden,
 • de rechten en verplichtingen van opdrachtnemer en manager,
 • de vergoeding van de manager,
 • het non-concurrentiebeding, de geheimhouding en een boeteclausule
 • en bevat een regeling voor beëindiging.

Let op bij het gebruik van deze managementovereenkomst!

Als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) geen enig aandeelhouder is, is er een risico dat de werkmaatschappij belastingen en sociale premies moet inhouden en afdragen over de vergoedingen. Dit risico bestaat in het bijzonder wanneer de DGA geen overheersende zeggenschap heeft binnen de algemene vergadering van de vennootschap. Dat wil zeggen, dat de DGA die niet tegen zijn wil ontslagen kan worden.

Hoe stel je zelf een managementovereenkomst op?

Start de vragenlijst van de managementovereenkomst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een managementovereenkomst op maat.

Voorbeeld managementovereenkomst

Bekijk hier een voorbeeld van een managementovereenkomst.

Voorbeeld