Hostingbedrijf algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden hostingbedrijf opstellen?

  • Leg nu jouw rechten en plichten vast!
  • Specifiek voor hostingbedrijven
  • Na invullen direct te gebruiken

Let op! Dit is de Nederlandse variant van algemene voorwaarden hostingbedrijf. Klik hier voor de Engelse variant.

Wat staat er in de algemene voorwaarden voor een hostingbedrijf?

De algemene voorwaarden voor een hostingbedrijf geven vooral de grenzen van jouw verantwoordelijkheden aan en leggen duidelijke regels vast over beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning, maar ook over aansprakelijkheid, misbruik en betalingen.

Wat staat erin?

  • Verplichtingen van jouw klanten
  • Gedragsregels voor het gebruik van hostingdiensten
  • Jouw regels over opslag- en datacapaciteit
  • Afspraken over auteursrecht
  • Betalingsvoorwaarden
  • Regelingen over aansprakelijkheid

Waarom algemene voorwaarden?

Als hostingbedrijf biedt je bedrijven en particulieren de mogelijkheid om digitale informatie (veelal websites en applicaties) op het internet op te slaan en ter beschikking te stellen aan derden. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Die kun je inperken met je algemene voorwaarden.

Hoe kan je je risico’s inperken?

Met goede algemene voorwaarden kan jouw hostingbedrijf veel problemen of klachten voorkomen of oplossen. Geef met de algemene voorwaarden vooral duidelijk de grenzen van jouw aansprakelijkheid aan. Lijdt een klant schade door een fout van jouw hostingbedrijf, dan kan hij een claim indienen.

Ook de kwaliteit van jouw dienstverlening kun je duidelijk omschrijven. Zo bescherm je jouw bedrijf tegen claims bij downtime. Downtime is de periode waarin het systeem offline is. Het systeem is dan offline, omdat de server is uitgeschakeld. Het netwerk is dan niet bereikbaar voor personeel, klanten en derde partijen. Ook taken zoals het opslaan en verwerken van data gebeurt dan niet.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je hostingbedrijf algemene voorwaarden op maat.

Voorbeeld

Hostingbedrijf algemene voorwaarden