Voorbeeldbrief non-actiefstelling werknemer

Medewerker op non-actief stellen

Laat een medewerker weten dat hij tijdelijk niet mag werken

U hebt een medewerker op non-actief gesteld. Bijvoorbeeld omdat hij heeft gestolen van de zaak. U moet dit schriftelijk bevestigen. Zo moet u de medewerker laten weten wat de schorsing betekent en hoe lang die geldt.

Stel nu zelf eenvoudig uw brief op
Vragen? Neem contact met ons op!