Softwaredevelopers algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden software development opstellen? Gebruik onze documentengenerator | DAS

Algemene voorwaarden software developers opstellen?

Heel eenvoudig met onze documentengenerator

  • Specifiek voor software developers
  • Leg nu uw rechten en plichten vast!
  • Na invullen direct te gebruiken

Software development algemene voorwaarden voorbeeld

Om u een indruk te geven hier een voorbeeld. Wilt een vergelijkbaar document op maat voor úw bedrijf?

Vaste onderdelen algemene voorwaarden softwareontwikkelaars

  • regels rond offertes en aanvaarding van werk,
  • de wijze van werken en aanleveren,
  • prijzen, betalingswijze en termijnen,
  • intellectueel eigendom en geheimhouding,
  • aansprakelijkheid,
  • installatie, instructie, onderhoud en garantie.

Waarom heb ik als software developer algemene voorwaarden nodig?

Als het gaat om de dienstverlening door software developers is er wettelijk weinig tot niets geregeld. Met uitzondering van zeer algemene vuistregels in dienstverlening. Als leverancier heeft u een zorgplicht en de klant mag onder vergoeding van de gemaakte uren altijd opzeggen. Tenzij u iets anders heeft afgesproken. En dat is precies waar de algemene voorwaarden toe dienen. Hierin legt u zélf regels vast, voor zover dat is toegestaan binnen het kader van de wet.

Voorbeeld 1: weekendwerk
De door u ontwikkelde software hapert op vrijdagmiddag. U vermoedt een foute manipulatie bij de klant. De klant ontkent dit en eist dat u het weekend doorwerkt om het probleem op te lossen en wil hiervoor niets extra betalen. Mag u het werk naar maandag verzetten? Als u aan de slag gaat, kunt u dan uw uren dubbel doorberekenen?

Voorbeeld 2: het moet toch anders
Tijdens het ontwikkelen van een programma blijkt dat er toch een heel andere oplossing nodig is. De klant vindt dat dit onderdeel is van het project en houdt u aan de afgesproken prijs. Uzelf wilt meerwerk berekenen. Mag dat?

Voorbeeld 3: wederverkoop
U heeft een softwarepakket gebouwd voor de klant. Deze besluit na een fusie de software niet alleen voor zijn eigen bedrijf te gebruiken, maar deze ook ter beschikking te stellen aan alle zusterbedrijven. Is dat toegestaan?

Risico’s inperken met algemene voorwaarden

Het is vooral belangrijk om in de algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid duidelijk af te bakenen. Dit om claims te voorkomen als een klant schade lijdt door een fout van uw software developers. Als bijvoorbeeld de software te laat klaar is, of een server plat legt waardoor tientallen mensen bij de klant met hun duimen zitten draaien.

Het mag duidelijk zijn… algemene voorwaarden voor softwareontwikkeling zijn onmisbaar.

Zelf uw algemene voorwaarden opstellen

Met de DAS documentengenerator kunt u heel eenvoudig zelf algemene voorwaarden opstellen die perfect aansluiten bij uw activiteiten in softwareontwikkeling. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en op ‘verzend’ drukken.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een Softwaredevelopers algemene voorwaarden op maat.

Wilt u meer weten over het opstellen van juridisch sluitende voorwaarden voor een software-ontwikkelbedrijf of om het even welke andere onderneming, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorbeeld

Softwaredevelopers algemene voorwaarden